Menu

Politika privatnosti

Kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu Vaših osobnih podataka želimo Vas informirati na koji način ih prikupljamo i obrađujemo, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18) te internim aktima o zaštiti osobnih podataka Fashion Company d.o.o..

Vaše osobne podatke upotrijebit ćemo u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili. Fashion Company d.o.o. osobne podatke prikuplja, obrađuje i upotrebljava isključivo uz vaše dopuštenje i sukladno zakonskim propisima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

Koristeći web stranicu Fashion Company d.o.o. www.fashionandfriends.com/hr ujedno prihvaćate ovu Politiku privatnosti.

Opće informacije

Prije prikupljanja podataka ovime obavještavamo kupce ili posjetitelje Internet trgovine čije osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (ispitanike) o slijedećem:

 • da je voditelj obrade Vaših osobnih podataka radi obavljanja djelatnosti ove Internet trgovine FASHION COMPANY d.o.o. iz Zagreba, Jaruščica 9/E, OIB: 73719122411;
 • da je osnovna svrha prikupljanja i obrade prikupljenih osobnih podataka omogućavanje nesmetanog funkcioniranja Internet trgovine, sigurnosti svih njenih korisnika te kupovina u Internet trgovini u skladu s primjenjivim propisima;li>
 • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava osobnu identifikaciju kupca u Internet trgovini sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim važećim relevantnim pravnim izvorima vezanim za zaštitu osobnih podataka;
 • da je davanje osobnih podataka dobrovoljno, te da nitko tko ne želi biti korisnik Internet trgovine nije obavezan ostaviti bilo koji osobni podatak ali da je ostavljanje istih nužno radi registracije i kupovine u Internet trgovini;
 • da osoba koja je dala svoj pristanak za prikupljanje i obradu podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posljedicu ima prestanak svojstva korisnika Internet trgovine i prestanak svakog daljnjeg prikupljanja i/ili obrade podataka za osobu koja je pristanak povukla;
 • obrada osobnih podataka osoba mlađih od 16 godina zakonita je samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.
Prikupljanje podataka

Prikupljamo isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce za poziv na primanje obavijesti (newslettera) ili putem kontakata sa zaposlenicima Fashion Company d.o.o..

Neki Vaši osobni podaci mogu biti prikupljeni iz detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese. Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies).

U cilju što uspješnije obrade narudžbi iz Internet trgovine potrebno je da svi kupci dostave slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka Internet trgovina biti će u mogućnosti svim kupcima isporučiti naručenu robu, te ih obavijestiti o trenutnom statusu narudžbe. Internet trgovina prikuplja samo bitne osnovne podatke o kupcima i podatke koji su bitni za poslovanje i informiranje korisnika u skladu s dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici ili internet trgovini date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Fashion Company d.o.o. da održava promotivnu komunikaciju sa Vama.

Moguće pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka:
 • ako ste nam dali suglasnost (privola) za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati);
 • ako je to nužno potrebno kako bismo mogli sklopiti ugovor s Vama i/ili ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama;
 • ako je obrada Vaših podataka nužno potrebna za ispunjenje legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane;
 • ako je obrada Vaših podataka nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
Primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

Pristup prikupljenim osobnim podacima imaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka:

 • osoblje voditelja obrade
 • poslovni partneri voditelja obrade (izvršitelji obrade sa kojima je odnos reguliran na odgovarajući način): od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka (agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva, kurirske službe itd.)
 • ostale treće strane (tijela javne vlasti i druga nadležna tijela na njihov zahtjev ili radi poštivanja pravnih obveza)
Cookies/ Kolačići

Stranica www.fashionandfriends.com/hr i Internet trgovina koristi web kolačiće (cookies) kako bi svojim kupcima omogućila što bolje korisničko iskustvo.

Cookie je mali tekstualni kod smješten na hard disku svakog kupca koji ne može biti korišten za pokretanje programa ili isporuku virusa uređaju koji koristi kupac.

Cookie se dodjeljuje svakom pojedinačnom kupcu i može biti pročitan jedino od strane web servera u domeni u kojoj je poslan kupcu. Njihova osnovna svrha je adekvatno prikazivanje sadržaja na stranicama.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.


Lista kolačića koje prikupljamo


U tabeli navodimo listu kolačića koje prikupljamo i koje podatke oni čuvaju.

Sigurnost podataka

Voditelj obrade će poduzeti sve tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba ili promjena osobnih podataka ispitanika. Voditelj obrade čuvat će sve ostavljene osobne podatke na sigurnim serverima (zaštićenima lozinkom i firewall-om). Sve elektronske transakcije koje kupci naprave bit će kodirane putem SSL tehnologije. Naravno, prijenos podataka putem interneta je prirodno nesiguran i Internet trgovina ne može u potpunosti garantirati sigurnost podataka koji su poslani putem Interneta. Korisnici/kupci (ispitanici) su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih podataka.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

 • povjerljivost i cjelovitost znači da su vaši osobni podaci zaštićeni od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
 • dostupnost znači da ćemo osigurati da samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.
Raspoloživost prikupljenih Informacije o kupcu

Korisnici/kupci (ispitanici) od voditelja obrade mogu u bilo kojem trenutku dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ostvariti pristup tim podacima.

Korisnici/kupci svojom posebnom prijavom na newsletter daju svoju suglasnost da se njihovi osobni podaci koriste za marketinške kampanje, a koju suglasnost mogu u bilo kojem trenutku mogu povući odjavom, nakon čega voditelj obrade neće obrađivati njihove osobne podatke u marketinške svrhe.

U ostalim slučajevima, suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom u bilo kojem trenutku na adresu osobe za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka ([email protected] ili [email protected]).

Uskrata ili opoziv suglasnosti na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon uskrate ili opoziva suglasnosti za obradu osobnih podataka voditelj obrade neće moći pružiti korisniku/kupcu pojedine usluge koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. prilagođena komunikacija, obavijesti o pogodnostima, i sl.).

Informacije koje Internet trgovina prikuplja mogu biti spremane, obrađene i prenesene u treće zemlje (izvan EU), kako bi se omogućilo korištenje u skladu s ovom Politikom privatnosti. Korisnici/kupci svojom registracijom u Internet trgovini daju svoju suglasnost za takav način prijenosa osobnih podataka.

Vaše osobne podatke otkrivamo osobama koje nam pružaju tehnološku pomoć (održavatelji baze podataka) kao i našem povezanom trgovačkom društvu izvan EU, kada je to nužno za izvršavanje ugovora ili predugovornih obveza prema ispitanicima. Obavještavamo Vas da ćemo Vaše podatke prenositi uz adekvatnu zaštitu te da ćemo uvijek čuvati sigurnost Vaših podataka. U tom cilju smo se sa određenim pružateljima usluga u trećim zemljama ugovorili primjenu svih mjera zaštite podataka ili standardne ugovorne klauzule.

Period čuvanja podataka o kupcu i ažuriranje

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti/privole pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko traje opći zastarni rok).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Vaša prava
 • Pristup Vašim osobnim podacima – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka kako biste saznali koje Vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U svakom trenutku imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru;
 • Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu;
 • Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka;
 • Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila;
 • Brisanje podataka - od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Radi ostvarivanja svojih prava možete se obratiti osobi koja se bavi vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s obradom Vaših osobnih podataka te ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na [email protected] ili [email protected].

Važnost Politike privatnosti

Voditelj obrade može povremeno ažurirati, mijenjati ili dopunjavati Politiku privatnosti. Korisnike/kupce se ovim putem obavještava da povremeno provjere Internet trgovinu kako bi bili u toku sa svim promjenama Politike privatnosti. Također, voditelj obrade može obavijestiti korisnike/kupce o promjenama Politike privatnosti putem E-maila, SMS-a ili Vibera ukoliko su za takvu komunikaciju dali privolu tijekom korisničke prijave.

Na našoj web stranici moguće je naći poveznice prema drugim web lokacijama, uključujući i društvene mreže, ali one imaju definiranu vlastitu politiku privatnosti i uvjete korištenja. Voditelj obrade ne odgovara za sadržaj i eventualnu štetu nastalu korištenjem drugih internet stranica i društvenih mreža.